desaliQ-mixed bed-filtre

desaliQ:MB
desaliQ:BA
desaliQ:HB