Fremtidens teknologi: brintproduktion

Grünbeck er din partner i en forandringstid

Forretningsområdet brintproduktion

Vand er en værdifuld ressource. Netop derfor har vi hos Grünbeck gjort det til vores opgave at levere det i den bedst mulige kvalitet og form. Med vores proces til vandbehandling bidrager vi til at besvare spørgsmål, der stadig er ubesvarede, også når det gælder brugen af brint. Sammen forstår vi vand for en bæredygtig fremtid.

Med vores nye forretningsområde for brintproduktion bidrager vi til at forme energiomstillingen mod en klimaneutral forsyning. Vores anlæg der leverer det reneste vand, der er nødvendigt til produktion af grøn brint ved hjælp af elektrolyse.

Takket være innovativ teknologi, højeste kvalitet og omfattende service har vi skabt det bedste omdømme hos vores kunder i hele verden. På dette høje niveau vil vi gerne udvide vores aktiviteter sammen med jer, især dem, der handler om brintøkonomi. Vi tilbyder mange nye perspektiver for mennesker med en lang række profiler, der ønsker at bidrage med deres færdigheder til en bæredygtig udformning af økonomien og samfundet.

Anvendelsen af brint

Strømgenerering: Stationær strømforsyning med minimale effekttab

  • kan reproduceres regenerativt og bruges fleksibelt

 

Varme: Optimal udnyttelse af fornybar energi og kraft-varme-kobling

  • 40 % af de tyske CO2-emissioner stammer lige nu fra varmeproduktion!

 

Mobililtet: Bæredygtige transportmidler på alle områder

  • Individuel transport, offentlig personbefordring, industritrucks, godstransport på veje og jernbaner osv.

Brint som energikilde

  • Højt energiindhold: Forbrænding af 1 kg H2 = forbrænding af ca. 2,75 kg benzin
  • Brint H2 findes i nærmest uendelige mængder
  • H2 er let at fremstille af H2O
  • Mulighed for opbevaring og transport
  • Power-to-gas: Lagring af strøm i form af brint
  • Klimavenlig: Ved forbrænding af H2 opstår der ikke CO2
  • Tankstationer for brintdrevne køretøjer og H2-produktionscontainere er ikke afhængige af eksisterende infrastruktur.

 

Grünbecks rolle

Der kræves ultrarent vand til elektrolyseprocessen. Andre indholdsstoffer i vandet kan føre til forstyrrelser i redoxreaktionen. Som regel kræves der derfor vand med en elektrisk ledningsevne på < 0,1 μS/cm (fuldt demineraliseret vand). Afhængigt af producenten anvendes forskellige metoder, så der f.eks. kræves vandbehandlingssystemer til tilførsel af frisk vand eller kredsløbsbehandling.

Referenceprojekt: Demineraliseringssystem til brintproduktion

Efterfyldning af demineraliseret vand med en ledningsevne på < 0,2 μS/cm
effekt: 360 l/h
Anlæggets dele: Opsamlingsbeholder, trykforøgeranlæg, blødgøringsanlæg, aktivt kulfilter, kontrol af resterende hårdhed, omvendt osmoseanlæg, membranafgasning, elektrisk deionisering, beholder til ultrarent vand, trykforøgeranlæg


Kredsløbsbehandling til en færdig demineralisering til < 0,1 μS/cm til vandtemperaturer op til 60 °C (kortvarigt op til 70 °C)
Effekt: 4 m3/h
Anlæggets dele: UV-anlæg til TOC-reduktion, mixed bed-ionbytterfiltre, sterilt filter materiale: Rustfrit stål 1.4404