Desinfektion

Desinfektionsanlæg violiQ:UV

Desinfektion af vand

Desinfektionen af vand har til formål at uskadeliggøre eventuelle patogener,
f.eks. vira eller bakterier. Dette kan opnås ved hjælp af tilsætning af kemikalier
(f.eks. klor eller klordioxid) eller behandling af UV-C-lys. Desinfektionsprocesser
efterfølges af vandbehandlingsanlæg som det sidste trin. Grænse- og standardværdier
for mikrobiologiske dele i vandet styres af lovmæssige forskrifter (f.eks. den tyske drikkevandsforordning) og
tekniske regler (f.eks. VDI 6022) afhængigt af kravene eller anvendelsesformålet.