Konstant overvågning af vandets hårdhed

Grünbeck hårdhedsmåler softwatch

Hårdhedsmåleren softwatch bruges til at overvåge den samlede hårdhed i drikkevandet. Grænseværdien defineres via valget af indikatoren.

Hårdhedsmåler softwatch

Overvåger vandets hårdhed

Hårdhedsmåleren softwatch er udelukkende beregnet til industriel og erhvervsmæssig anvendelse. Hårdhedsmåler softwatch bruges til at overvåge en enkelt strækning med blødt vand. Hårdhedsmåleren softwatch egner sig til BOB-drift til at overvåge dampkedelanlæg.

  • 1 x potentialfri indgangskontakt
  • 3 x potentialfri relæudgang til grænseværdioverskridelse, enhedsfejl, statusmelding eller indikatormangel

Anvendelsesbegrænsninger

Visse indholdsstoffer i vandet kan forstyrre eller forvrænge farvereaktionen. Derfor skal du overholde følgende grænseværdier:

Funktionsmåde

Opstillingsstedet skal være i umiddelbar nærhed af et blødgøringsanlæg for at forhindre en forsinket reaktion fra beskyttelsesanordningen eller en forvrængning af den målte værdi.

Afhængigt af længden på tilførselsledningen kan skyllevarigheden justeres, så der altid overvåges frisk prøvevand under en måling.

Hårdhedsmåler softwatch monteres i en forgrening af ledningen til blødt vand og tager prøver af det bløde vand med frit justerbare intervaller. Ved at tilsætte en indikator til vandprøven opstår der en farvereaktion, som evalueres via en sensor.

Intervaltiden mellem to målinger kan indstilles trinløst:

  • Skyllevarighed: 15 s – 1800 s
  • Intervaltid: 5 min – 360 min
  • Intervalmængde: 1 l – 9999 m³

I forbindelse med en strømningsovervågning, en vandmåler eller et blødgøringsanlæg kan målinger finde sted nøjagtigt, når en vandudtagning finder sted. Indikatorforbruget kan tilpasses optimalt.

Downloads