Kolofon

Dette er hjemmesiden for Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Adresse:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt;
Germany

Telefon: +49 9074 41-0
Telefax: +49 9074 41-100
E-mail: info@gruenbeck.com

Virksomhedens bemyndigede repræsentant:
Dr. Günter Stoll

Formand for bestyrelsen:
Jürgen Weißenburger

Byret HR Augsburg Abt. B 5205
Momsnr. DE130847491
Skattenr. 9 152 115 502 09

WEEE-reg.-nr. DE 77585882

Bemærkning vedr. ansvar:
De gratis informationer, der vises på denne hjemmeside, er udelukkende til din information. Vi påtager os ingen garanti for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de viste informationer. Krav om oplysninger, anbefaling eller rådgivning kan ikke udledes af de viste informationer. Et ansvar for skader er principielt udelukket, for så vidt de ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side.

Vi forbeholder os ret til at ændre, supplere eller slette hjemmesiden til enhver tid.

Links på vores hjemmeside, der henviser til andre hjemmesider, indeholdt på tidspunktet for sammenkædningen iht. vores viden intet ulovligt indhold. Vi har dog ingen indflydelse på indholdet på disse fremmede internetsider og tager hermed udtrykkeligt afstand til indholdet på dem. Vi kan især ikke garantere, at andre internetsider på den hjemmeside, der linkes til kun har juridisk korrekt indhold, ligesom vi heller ikke kan garantere, at den hjemmeside, der linkes til, ikke på et senere tidspunkt er blevet ændret på en juridisk ukorrekt måde.

De nævnte mærkebetegnelser på disse sider er ikke altid mærket på samme måde på vores hjemmeside. Vi henviser til, at disse alligevel er underlagt reglerne i mærkeloven.

Tekster, programmer, grafik samt lyd- og videofiler oprettet af os er underlagt vores brugs- og ejendomsret og må kun mangfoldiggøres eller udbredes med vores samtykke.

I tilfælde af at enkelte klausuler i denne erklæring vedr. ansvarsfraskrivelse ikke eller ikke længere overholder de gældende lovmæssige forskrifter, vil gyldigheden af de øvrige klausuler fortsat være gældende.

Mere om databeskyttelse

 

Tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen har en platform til online-tvistbilæggelse på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi bestræber os på at bilægge eventuelle meningsforskellige vedr. vores aftale direkte med vores aftaleparter i mindelighed. Vi er desuden ikke forpligtet til at deltage i en mægling iht. den tyske lov om forbrugermægling (VSBG) og er heller ikke forpligtet til at tilbyde dig deltagelse i en sådan proces. Hvis du har spørgsmål eller problemer, bedes du kontakte os direkte på info@gruenbeck.de.

 

Rådgivning og design:

ZUP! Beratung · Marketing · Kommunikation GmbH
Franz-Kobinger-Straße 11a
86157 Augsburg
www.zup-gmbh.de

 

Billeddokumentation:

stock.adobe.com