Opvarmning og energi

thermaliQ-armaturer
Varmeværktøjer
desaliQ-mixed bed-filtre
Varmekonditioneringsmiddel
Varmtvands-måleteknik
Kondensatneutralisering
GENO-therm program

Effektiv opvarmning?

Det klarer det rigtige vand.

Der er en lang række regler for behandlingen af varmt vand. Det er også en god ting, for i et topeffektivt varmesystem skal alle komponenter passe perfekt sammen. Kun på den måde udnyttes det store energisparepotentiale. Optimalt behandlet opvarmningsvand hører til et system, der fungerer på den måde. Grünbeck udvikler derfor teknologier til komplet demineraliseret opvarmningsvand, der beskytter anlægget bedre mod kalk og korrosion. Varmeomkostningerne falder, varmesystemet skånes, og dets livscyklus forlænges. Og sidst, men ikke mindst er det et bidrag til en bæredygtig energiudnyttelse, der lever op til ansvaret for de fremtidige generationer.

Sådan øger sikker varmebeskyttelse livskvaliteten og succesen

Vand er af central betydning for menneskers livskvalitet – når det strømmer ud af bruseren, bruges til mad eller skaber hyggelig varme i hele huset i varmtvandskredsløbet. Vi fra Grünbeck påtager os ansvaret for disse værdier og giver dig som vandeksperter den bedste teknik. Især med 2-komponentsystemet, som Grünbeck har udviklet, er varmebeskyttelse nemmere og mere effektiv end nogensinde før. Påfyldning eller behandling af varmesystemet med fuldt demineraliseret vand ved hjælp af mixed bed-filter desaliQ:MB i kombination med den pålidelige korrosionsbeskyttelse thermaliQ safe opfylder også kriterierne for "saltfattig drift" i henhold til VDI 2035. Grünbecks 2-komponentsystem til problemfri varmebeskyttelse, helt uden opfølgende kontrol efter 8-12 uger.

Hvorfor er den korrekte behandling af varmt vand og dets beskyttende funktion så vigtig?

  • Beskyt anlægget: Forebyggelse af funktionsfejl på varmesystemet på grund af dyndaflejringer og korrosion

  • Smarte besparelser: Varmeomkostningerne reduceres, og anlæggets livscyklus forøges

  • Økologisk god: bæredygtig energiudnyttelse

  • Anbefalet af eksperter: Vandparametre iht. VDI 2035 (pH, ledningsevne)

Grünbeck-varmebeskyttelses-produktserien

Gør det let for dig at gøre det rigtige

Grünbecks produktsortiment er alsidigt og omfatter alle anvendelsesområder. Uafhængigt af om et nyt anlæg fyldes med varmt vand første gang eller et allerede eksterende system skal saneres, så supplerer produktserierne thermaliQ og desaliQ hinanden perfekt og opfylder alle dine behov. Med Grünbecks produkter til varmebeskyttelse har du en enestående teknik, der samtidigt er et udtryk for påskønnelse over for din kundes ejendom. Ud over alle tekniske og juridiske krav opfylder vores produkter også et centralt behov hos alle mennesker: nemlig ønsket om pålidelig holdbarhed. Grünbeck anbefaler, at der bruges fuldt demineraliseret vand til første påfyldning og efterfyldning af varmekredsløbet.

Mixed bed-filtrene desaliQ er konstrueret til dette formål og skaber med demineraliseret vand det optimale grundlag for en lang holdbarhed af dit varmesystem. Doseringsvæskerne til varmebeskyttelse fra produktgruppen thermaliQ er de ideelle produkter til effektiv rengøring og optimal beskyttelse af varmekredsløbet.

Den positive sideeffekt: Doseringsvæsker er biologisk nedbrydelige og uden tungmetaller. I overensstemmelse hermed har Grünbeck integreret thermaliQ påfyldningsenhed, behandlingsenhed og påfyldningsgruppe i sit sortiment. Produkterne bruges som en komplet pakke til sikring af drikkevandet samt til fuld demineralisering af vandet til dit varmekredsløb. Til fagmanden tilbyder Grünbeck desuden ideelt afstemte værktøjer til påfyldning eller sanering af varmeanlæg, f.eks. desaliQ Inline-reguleringsmodulet. Med produkterne i serien desaliQ kan det varme vand både filteres som partiel strøm og demineraliseres. Desuden kan et mobilt omvendt osmoseanlæg med Grünbecks patenterede AVRO-proces bruges til fyldning af store varmesystemer med fuldt demineraliseret vand.