Filtering og membranteknologi

Membranteknologi

Ikke alt kommer igennem

Vandet kommer igennem, men det gør de problematiske fremmedlegemer ikke. Det er den måde, membraner fungerer i vandbehandlingen. Som alle membraner er de delvist gennemtrængelige og separerer filtratet (permeat) fra koncentratet (retentat). Filtratet bliver i vandforsyningssystemet. Koncentratet med de fremmede partikler fjernes. Resultatet: Vand. Sådan som det skal være.

Nano slår ultra slår mikro

Intet liv uden membraner. Den spiller en vigtig rolle i mange biologiske processer. Og som de biologiske membraner separerer de syntetiske membraner, der bruges i vandbehandling, også de ønskede stoffer fra de uønskede. Ønskede stoffer kommer gennem membranen, mens de uønskede holdes tilbage. Separationsgrænsen bestemmer, fra hvilken størrelse partiklerne filtreres ud gennem membranen. I en mikromembran er filtreringen fin, ved ultrafiltrering finere og ved nanofiltrering endnu finere. Endelig er der omvendt osmose, der filtrerer selv enkeltladede ioner ud. Grünbeck tilbyder membranteknologi med en lang række forskellige separationsgrænser: den rigtige variant til enhver opgave.

Nanofiltrering

Nanofiltrering: Finere filtrering er nærmest ikke mulig

Sammenlignet med nanofiltrering er ultrafiltre åbne døre og mikrofiltre åbne sluser. Nanofiltre filtrerer selv de mindste fra vandet: Dette giver ikke kun en stor reduktion af vandets saltindhold, men også af mængden af kim, pesticider, herbicider og kulbrinter. Hvis du har brug for vand med en ekstremt høj renhed, tilbyder Grünbeck teknologi med nanofiltrering. Kun omvendt osmose tilbyder en endnu mere intensiv filtrering.

Et instrument mod kalk i vandet

Nanofiltrering er et instrument mod for meget kalk i vandet. Som rent fysisk proces kan den erstatte ionbytning, hvor kalkdannelsen hindres ved at udskifte calcium og magnesium med natrium. Nanofiltre har den egenskab, at de kan separere monovalente og multivalente ioner fra hinanden. På den måde kan de også reducere indholdet af calcium og magnesium i vandet betydeligt. Og når vandet mangler begge dele, mangler grundlaget for kalkdannelse.

Omvendt osmose

Til den reneste form for vand

Omvendt osmose giver det reneste vand. Det filtrerer også de allermindste partikler ud af vandet og efterlader et restsaltindhold på mindre end fem procent. Ellers er der intet: kun vand, klart og rent og intet andet. Hvis man har brug for det reneste vand, skal man bruge Grünbecks membranteknologi. Et godt valg. Det bedste.

Oplev også vores produkter, der drejer sig om filtrering og membranteknologi: