Oxidationsfilteranlæg

Oxidationsfilteranlæg fermaliQ

Oxidationsfiltrering

Under behandlingen med vores oxidationsfiltreringsanlæg fermaliQ omdannes opløst jern og mangan til deres tungtopløselige former og filtreres fra. Oxidationsfilteranlæggene fermaliQ reducerer fuldautomatisk – ud over jern og mangan – også ammonium, faste partikler og lugtende stoffer i råvandet via en kombination af forstøvning af råvand, frisklufttilførsel og flerlagsfiltrering. Desuden opnås en neutralisering af råvandet ved hjælp af de anvendte processer – afhængigt af indholdet af fri kulsyre. Takket være kombinationen af de ovennævnte processer i ét enkelt anlæg opnås der en høj kvalitet af rent vand.