Vandfilter

Foto finfilter pureliQ:KD
Finfilter

Sikker filtereffekt i lang tid takket være enkel udskiftning af filterpatronen. Udskiftning af filterpatronen ved behov (tilsmudsning, øget differenstryk) og af hygiejniske årsager hver 6. måned.

Foto returskylningsfilter pureliQ:RD
Returskylningsfiltre

Pålidelig filtrering dag for dag. Ved returskylning gennemstrømmes filterelementet i omvendt retning. De partikler, der er tilbage, skylles ud med skyllevandet via et udløb.

Automatikfilter

Let filtrering med automatikfiltret. Returskylningen udløses automatisk af styringen. Dette sparer ikke kun tid, men også penge. Det bliver ikke lettere. pureliQ:AD er udstyret med en trykformindsker. 

Grünbeck-vandfiltre: Store eksperter også i forbindelse med de mindste partikler.

Det er de små ting, der påvirker succesen. Sommetider bittesmå: de allermindste partikler. Og det er lige præcis dem, som Grünbeck-vandfiltrene filtrerer ud af dit ledningsvand. De efterlader rent vand og en god fornemmelse. Nogle af dine enheder kan også få glæde af Grünbeck-vandfiltrene. For eksempel drikkevandsopvarmere og brusehoveder. Uden kalk holder de betydeligt længere og fungerer mere effektivt. Eftersom finfiltre og returskylningsfiltre har helt forskellige fordele, tilbyder Grünbeck dig begge varianter samt en yderst fleksibel filterserie, der er helt enkel at ombygge.

Hvorfor vandfiltre? Vores drikkevand er jo af høj kvalitet.

Hvis man er glad for ledningsvand og drikker meget af det, skal man ikke bekymre sig om drikkevandets kvalitet. Drikkevandet leveres i god kvalitet af lokale vandværker. Derfor skal et Grünbeck-vandfilter ses som meget mere end en teknisk forudsætning for at opfylde kravene i TrinkwV (= Trinkwasserverordnung (den tyske drikkevandsforordning)).

På vejen fra vandværket til vores hus kan der dog flyde små partikler af faste stoffer som rustdele fra gamle rørledninger eller sandkorn ind i vandet. Disse små partikler kan føre til huller og korrosionsskader i installationen eller forårsage funktionsfejl på drikkevandsopvarmere. I løbet af tiden kan brusehoveder og luftdyser blive tilstoppet, eller partiklerne kan forstyrre armaturernes funktion. Vores Grünbeck-ingeniører udvikler derfor optimale løsninger for i størst muligt omfang at undgå funktionsfejl. I den forbindelse udgør filtrene det første trin i vandbehandlingen, efterfulgt af blødgøringsanlæg.

Grünbeck-drikkevandsfiltrene er udviklet efter europæiske og nationale DIN-standarder:

 • Europæisk grundregel: Tekniske regler for drikkevandsinstallationer DIN EN 806-2, bilag B.4: "…I begyndelsen af husinstallationen skal der bruges filtre iht. EN 13443-1. …Det skal forhindres, at der flyder partikler af faste stoffer som rustdele eller sandkorn ind i drikkevandsinstallationen. Disse smådele kan hindre, at drikkevandsopvarmere, brusehoveder fungerer perfekt eller føre til korrosionsskader i installationen på grund af huller. …"
 • National tillægsstandard: Tekniske regler for drikkevandsinstallationer (TRWI) DIN EN 1988-200, 12.1: "…Aspekter til behandling af drikkevand fremgår af DIN EN 806-2, bilag B (informativt). Hvis de ligeledes nævnes i dette afsnit, får de i forbindelse med de ekstra krav i denne standard status af normative specifikationer."

Det skal du være opmærksom på:

Iht. de nedskrevne DIN-standarder og reglerne i drikkevandsforordningen skal filterkerten udskiftes mindst hver 6. måned, og returskylningen skal udføres iht. DIN EN 806-5, A. For at sikre en optimal filtereffekt over for skadelige stoffer og for at bevare hygiejnen anbefaler vi endda, at dette gøres hver 2. måned.

7 grunde til montering af et filter

 • Oplev renhed
 • Sikker beskyttelse mod selv de mindste partikler i drikkevandet
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Forebyggelse mod aflejringer som f.eks. rustpartikler
 • Anlægsbeskyttelse
 • Forebyggelse af funktionsfejl på apparater og armaturer på grund af forurening
 • Anbefalet af eksperter: Filtermontering på husets vandindløb iht. DIN EN 806-2

Hvad filtrerer Grünbeck-vandfiltre fra? Det gode bliver tilbage.

Vandfiltre i starten af husinstallationen forhindrer, at skadelige stoffer trænger ind i husets vandsystem. Husets vandfilter filterer små partikler af faste stoffer fra (80 - 150 µm DIN EN 13443-1), som f.eks. rust og sand. Hormoner og medicinrester kan dog ikke filtreres ud af vandet.

 • Smuds: Iht. DIN 1988 er vandfiltre foreskrevet til drikkevandsinstallationer. På den måde forhindres det, at svævestoffer flyder ind. Der kan komme smuds i ledningsvandet på grund af byggearbejde eller skader i drikkevandsforsyningen.
 • Rust: Der kan komme små rustdele i drikkevandet på helt naturlig vis, som medfører rustdannelse i rør og ledninger. Grünbecks vandfiltre hindrer dette, så der slet ikke kan opstå aflejringer og korrosion.
 • Kalk: Calcium og magnesium reduceres på grund af blødgøringsanlæg. Disse anlæg kaldes også afkalkningsanlæg.

Vigtigt: Tidspunktet for monteringen af filtret er iht. DIN EN 806-4, 6.1.1 "…Varmt- eller koldtvandsinstallationen må kun fyldes med drikkevand, der ikke indeholder partikler ≥ 150 µm (f.eks. fjernet med mekaniske filtre iht. EN 13443-1). …"

Vandfiltre til alle anvendelser

Alle vores Grünbeck-vandfiltre planlægges iht. behovet for den tilsigtede anvendelse og installeres omhyggeligt. I den forbindelse er det vigtigt, om du ønsker en vandinstallation til hjemmet, eller om vandfiltret skal bruges til erhverv og industri. Der findes følgende drikkevandsfiltre – kontakt vores team, hvis du har spørgsmål eller ønsker informationer.

Udskiftningsfilter | Finfilter | Patronfilter

De såkaldte finfiltre eller patronfiltre kaldes udskiftningsfiltre. Det drejer sig om filtre, der ikke kan returskylles. Ved kraftig tilsmudsning og/eller forhøjet differenstryk skal filterpatronen udskiftes. Derfor skal filterpatroen udskiftes mindst hver 6. måned for at sikre hygiejne og konstant vandkapacitet.

100 % filtereffekt i lang tid takket være enkel udskiftning af filterpatronen. Det sørger finfiltrene fra Grünbeck for. Et sådant finfilter er f.eks. pureliQ:K/KD.

Returskylningsfiltre

Pålidelig filtrering dag for dag. I modsætning til udskiftningsfiltrene er returskylningsfiltret et filter, der kan returskylles. Ved returskylningen skylles filterindsatserne med filtreret drikkevand, hvorved de partikler, der sidder fast i filtret, skylles ud i kloakken via et udløb sammen med skyllevandet. Iht. DIN EN 806-5 anbefales en returskylning af hygiejniske årsager mindst hver 6. måned. Hos Grünbeck anbefaler vi dog en returskylning hver 2. måned. Afhængigt af model er returskylningsfiltret udstyret med en trykformindsker, f.eks. pureliQ:RD.

Automatikfilter

Let filtrering med automatikfiltret. På normale returskylningsfiltre skal returskylningen udløses manuelt. Automatikfiltret udfører denne opgave automatisk og tidsstyret, så du altid kan bruge drikkevandet uden problemer. En sådan model er f.eks. pureliQ:A. pureliQ:AD er desuden udstyret med en trykformindsker.

Til produkterne:

Foto finfilter pureliQ:KD
Finfilter

Sikker filtereffekt i lang tid takket være enkel udskiftning af filterpatronen. Udskiftning af filterpatronen ved behov (tilsmudsning, øget differenstryk) og af hygiejniske årsager hver 6. måned.

Foto returskylningsfilter pureliQ:RD
Returskylningsfiltre

Pålidelig filtrering dag for dag. Ved returskylning gennemstrømmes filterelementet i omvendt retning. De partikler, der er tilbage, skylles ud med skyllevandet via et udløb.

Automatikfilter

Let filtrering med automatikfiltret. Returskylningen udløses automatisk af styringen. Dette sparer ikke kun tid, men også penge. Det bliver ikke lettere. pureliQ:AD er udstyret med en trykformindsker.