Smart kombination

Grünbecks oxidationsfilteranlæg fermaliQ

Oxidationsfilteranlæg fermaliQ stiller et flertrins-filtersystem til rådighed til reduktion af jern og mangan. Det særlige: Flere procestrin forenes i ét system.

Oxidation og filtrering

Smart kombination af flere procestrin

Først reduceres lugtende stoffer som svovlbrinte eller ammonium effektivt takket være oxidationsprocessen. Udgasningen af fri kulsyre hæver pH-værdien parallelt hermed. Derefter sørger flere filterlag for, at jern og mangan samt øvrige smudsstoffer fjernes pålideligt fra vandet. En fuldt automatisk returskylning med frit justerbare tidsintervaller fjerner derefter de ophobede partikler fra filterlagene.

For at opnå et optimalt resultat sker denne returskylning med filtreret, rent vand, der opbevares i en efterkoblet trykbeholder. På den måde opnås en førsteklasses vandkvalitet til dig som privat forsyner.

Egenskaber

Multifunktionsfilteranlæg til optimal vandkvalitet

  • Pålidelig reduktion af lugtende stoffer, svovlbrinte og ammonium
  • Forøgelse af pH-værdi
  • Effektiv smudsfiltrering
  • Reduktion af jern og mangan
  • Sikker fjernelse af filtrered smuds takket være fuldt automatisk, overvåget returskylning
  • Lukket filterbeholder til maksimal hygiejne og sikkerhed

Se produktvideo

Downloads