Ultrafiltrering

ultraliQ

Klart og bakteriefrit vand

Med ultrafiltreringsanlæggene fra Grünbeck

Ultrafiltrering er en filtreringsproces inden for membranteknologi, som kan bruges til at adskille og koncentrere makromolekylære stoffer og små partikler fra vand.
På grund af porestørrelsen på under 0,01 μm er ultrafiltrering ideelt egnet til at tilbageholde mikrobiologisk kontaminering.