Blødt vand i stor stil

Grünbecks blødgøringsanlæg softliQ:XLA

Blødgøringsanlæg softliQ:XLA

XLA | XLA-2 | XLA-3

Blødgøringsanlæggene softliQ:XLA må udelukkende bruges til blødgøring og delvis blødgøring af koldt drikkevand.

Blødgøringsanlæggene fungerer iht. ionbytningsprocessen. Anlæggene regenererer, når den angivne vandmængde er blevet blødgjort.

 

 

Funktionsmåde

SoftliQ:XLA fås som enkelt, dobbelt eller tredobbelt anlæg. Blødgøringsanlæggene fungerer alle iht. ionbytningsprocessen.

  • Ved regenereringen leverer enkeltanlægget softliQ:XLA råvand via en bypass-ledning, der fås som ekstraudstyr.
  • Dobbeltblødgøringsanlægget softliQ:XLA-2 er velegnet til kontinuerlig tilførsel af blødt vand.
  • Det tredobbelte anlæg softliQ:XLA-3 består af 3 vekslere, hvoraf 2 betjenes simultant, mens den tredje veksler regenerer eller står på standby-position. Via det tredobbelte anlæg øges gennemstrømningen, og højden reduceres.
  • Anlæggene regenererer, når den angivne vandmængde er blevet blødgjort.

 

 

Egenskaber

  • Filterfrontrør af PP med pneumatik-armaturer og pilotventiler
  • Mængdestyret regenerering
  • S7-styring med 7“-tochpanel
  • Anvendelsesområde 20 - 140 m³/h

Downloads