GENO-finfilter FM

Optimal beskyttelse til din vandinstallation

GENO-finfilter FM (DN 150-DN 200) beskytter vandinstallationen inden for erhverv og i industrien. Det er kunststofbeklædt inde og ude. Beskyttelsesfiltret indeholder flere filterpatroner, der er lette at udskifte. Med til det grundlæggende udstyr hører filterpatroner med 100 µm, 50 µm og 500 µm kan eftermonteres. Med manometret til råvand og rent vand holdes trykket under kontrol.

Funktionsmåde

Det ufiltrerede drikkevand strømmer ind i filtret gennem indgangssiden gennem filterpatronen til rentvandsudgangen. På den måde tilbageholdes fremmedlegemer med en størrelse, afhængigt af filterpatron, på > 100 µm. Afhængigt af størrelse og vægt bliver fremmede partikler enten hængende fast på filterpatronen, eller de falder direkte ned og samles på filterets dybeste punkt. Den tiltagende forurening af filterpatronen øger differenstrykket mellem råvandets indgang og rentvandsudgangen. Hvis differenstrykket på 0,8 bar overskrides ved filterets gennemstrømningshastighed, skal filterpatronerne udskiftes.

Egenskaber

  • DN 150, 200
  • Vandtemperatur maks. 30 °C
  • Nominelt tryk PN 10 bar
  • Grundlæggende udstyr filterpatron 100 μm
  • 50 μm, 100 μm og 500 μm kan eftermonteres

Downloads