Sikker filtrering og beskyttelse

Grünbeck finfilter BOXER KDX

Finfiltrene BOXER KDX anvendes til filtrering af drikkevand. Finfiltrene BOXER KDX med trykformindsker er også egnet til justering af eftertrykket på aftapningssiden. Finfiltrene BOXER KDX er konstrueret iht. specifikationerne i DIN EN 13443-1 og DIN 19628 og beregnet til montering i drikkevandsinstallationer iht. DIN EN 806-2 (montering lige ved siden af vandmåleren).

Finfilter BOXER KDX - til beskyttelse af husets vandinstallation

De beskytter vandledningerne og de tilsluttede vandførende systemdele mod funktionsfejl og korrosionsskader grundet uopløste forurenende stoffer (partikler), som f.eks, rustpartikler, sand osv. Det ufiltrerede drikkevand strømmer ind i filtret gennem indgangssiden og trænger derefter udefra og ind gennem filterkerten til rentvandsudgangen. På den måde tilbageholdes fremmedlegemer med en størrelse på > 100 µm. Filterkerten skal iht. DIN EN 806-2 udskiftes hver 6. måned. Afhængigt af størrelse og vægt hæfter fremmedlegemer til filterkerten, eller de falder direkte ned i filtercylinderen.

Ved hjælp af den flow-optimerede trykformindsker konstrueret iht. DIN EN 1567 på finfiltret BOXER KDX kan eftertrykket på aftapningssiden indstilles til 1 - 6 bar (fabriksindstilling 4 bar).

 

Egenskaber

  • Tilslutningsflange inkl. vandmålerforskruninger af afzinkningsbestandig messing med tætninger af skruer i rustfrit stål
  • Støttevæv af kvalitetskunststof til permanent brug
  • Vedligeholdelsesring til indstilling af næste vedligeholdelsestidspunkt (filterudskiftning)
  • Transparent-blå filtercylinder kan skrues af manuelt
  • Udskiftelig filterindsats af polyestervæv (filterfinhed 100 μm i standardversionen; 50 μm, 20 μm og 5 μm kan eftermonteres).
  • Alle dele, der kommer i kontakt med vand, overholder drikkevandsforordningen. Kontrolgrundlag: KTW, DVGW W 270, DIN 50930-6
  • På BOXER KDX er der i filterhovedet integreret en trykformindsker med manometer til justering og visning af eftertrykket på udgangssiden
  • Alle materialer kan genbruges

Tekniske data

BOXER KDX
3/4" 1" 1 1/4"
Gennemstrømningskapacitet BOXER KDX, iht. DIN EN 1567 [m³/h] 2,3 3,6 5,8
Monteringslængde uden forskruninger [mm] 100 100 100
Monteringslængde med forskruninger [mm] 185 182 191
Højde BOXER KDX [mm] 277 277 277
Ordrenr. BOXER KDX 101815 101820 101825

Downloads