Rent vand i varmeanlæg

Grünbeck-slamudskilleren

Slamudskilleren filtrerer smudspartikler fra vandet.

Grünbeck-slamudskilleren

Rent vand i varmeanlæg

I varmeanlæg fører cirkulation af tilsmudset vand til for tidlig slitage og beskadigelse af komponenter som pumper og reguleringsventiler. Det medfører desuden tilstopning af varmevekslere, varmeelementer og ledninger med heraf følgende nedsat termisk virkningsgrad på anlægget. Slamudskilleren udskiller de store urenheder, som for det meste består af sand og rustpartikler, fra vandet i et stort dekanteringskammer. Snavset kan således fjernes, selv når anlægget er i drift. Slamudskilleren egner sig til glykol-vandblandinger (50 % glykol). En almindelig udlufter kan monteres.

 

Egenskaber

  • Filtrerer urenheder og korrosionsprodukter ud af varmevandet
  • Egnet til glykol-vandblanding (50 % glykol)
  • Partikler, der er filtreret fra, kan skylles ud manuelt i igangværende drift
  • Almindelig udlufter kan monteres

 

Downloads