Renhed til dit varmeanlæg

Grünbecks rengøringsmiddel til varmesystem thermaliQ clean

thermaliQ clean bruges i varmesystemer med en høj grad af korrosion og dyndaflejring. thermaliQ clean opløser og mobiliserer aflejringer og korrosionsprodukter. Alternativt til efterfølgende tømning af systemet er der mulighed for at rengøre hele systemet ved hjælp af filtrering, uden at kredsløbsvandet skal udskiftes. Via filtreringen udledes det virksomme stof fra systemet.

Effektiv rengøring af dit varmeanlæg

thermaliQ clean

thermaliQ clean er et rengøringsmiddel til varmesystemet med kraftigt dispergerende egenskaber. Hvad gør man ved tegn på korrosion og slamfyldte rør? Netop i ældre varmesystemer kan der opstå korrosion og problematiske aflejringer. Grünbeck har også en løsning på dette: Brug det nye rengøringsmiddel til varmeanlæg thermaliQ clean, før der opstår alvorlige, dyre skader på varmesystemet.

thermaliQ clean tager fat på smudspartikler og aflejringer og løsner pålideligt slam. Afhængigt af tilsmudsningsgrad anbefaler eksperterne fra Grünbeck en rengøringsvarighed på 3-6 uger. Derefter kan systemet tømmes og skylles. Det er også muligt at udføre en kredsløbsfiltrering (GENO-VARIO mini) for at rengøre hele systemet. thermaliQ clean er biologisk nedbrydelig og kan derfor hældes i kloakken.

 

Egenskaber

  • Mobilisering og dispegering af aflejringer
  • Kompatibel med alle materialer
  • Inhibitorkomponent til beskyttelse af anlægget
  • Kompatibel med thermaliQ safe og GENO®-safe A
  • pH-værdi
  • Optimal anvendelsestemperatur

Bemærk

Miljøvenlighed
thermaliQ clean indeholder ikke nitrit, fosfat, borat, zink og sekundære aminer. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Det koncentrerede produkt må ikke løbe ud i spildevandet i større mængder. Opvarmningsvand, der er behandlet med thermaliQ clean, må hældes ud i kloakken uden risiko.Opbevaring
Produktet skal opbevares køligt, frostfrit, beskyttet mod lys og i original emballage.

 

Sikkerhedsinstrukser
Produktet er ikke et farligt stof og er ikke underlagt forordningen om farlige stoffer.

Yderligere oplysninger om de tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.

Tekniske data

 
thermaliQ clean
Dosering [Vol.-%] 0,2 - 0,4
pH-værdi 8,5
optimal anvendelsestemperatur [°C] 10-100

Downloads