Tilbehør til kondensatneutralisering

Grünbecks hæveanlæg til spildevand AH-300

Hæveanlægget til spildevand AH-300 er et automatisk fungerende hæveanlæg til at transportere neutraliseret kondensat, gas-energikondensat med pH-værdi > 3, rent vand eller let tilsmudset brugsvand. Anlægget er ikke egnet til saltvand (f.eks. fra blødgøringsanlæg) eller klorholdigt vand.

Hæveanlæg til spildevand AH-300

Tilbehør til kondensatneutralisering

Enheden har en opsamlingsbeholder med indløbstilslutning til en slange med DN 20 og DN 25. Med til udstyret hører en niveaustyret pumpe med filterkurv samt en tilbageløbssikring med 6 m lang udløbsslange DN 12. Overløbsadvarslen er sikret: En niveauafbryder med potentialfri skiftekontakt rapporterer om fejl. Hæveanlægget til spildevand AH-300 er egnet til permanent drift.

Kondensvandet løber ind i opsamlingsbeholderen i hæveanlægget til spildevand og pumpes til kloakken af den niveaustyrede transportpumpe. På den måde slår transportpumpen til ved et niveau på ca. 80 mm og fra igen ved ca. 55 mm. Den integrerede filterkurv beskytter pumpen mod store urenheder. Takket vore tilbageløbssikringen forhindres tilbageløb til opsamlingsbeholderen, når pumpen er slået fra.

En anden overløbsadvarselsknap med potentialfri skiftekontakt kan bruges til ekstern fejlmelding eller til frakobling af varmegeneratoren. Overløbsadvarselsknappen slås til ved et niveau på ca. 120 mm og fra igen ved ca. 95 mm. Den valgfrie alarmforsinkelse (se tilbehør), der kan sluttes til overløbsadvarselsknappen, giver mulighed for frakobling af varmegeneratoren parallelt med fejlmeldingen eller tidsmæssigt forsinket.

Fordele ved hæveanlægget til spildevand AH-300

  • Automatisk fungerende hæveanlæg
  • Tilbageløbssikring
  • Overløbsadvarsel
  • Transport af neutraliseret kondensat (pH >3)
  • Transport af rent vand
  • Transport af let tilsmudset brugsvand

Downloads