Vandprøvningsanordninger

Præcis måling af vandværdier

Med vandprøvningsanordninger kan du bestemme enkelte parametre for vandet på stedet. Analysekufferten kan bruges til dette formål. Den fås i opgaverelaterede kuffertvarianter til områderne opvarmning, dampkedel og som analysekuffert til pH-værdi, ledningsevne og samlet hårdhed. Sidstnævnte findes med eller uden analyseredskab til molybdæn.

 

Kontakt vores partner på stedet for flere informationer

Med vandprøvningsanordninger kan man for det første måle en parameter i drikkevandet som f.eks. samlet hårdhed, karbonathårdhed, klor og pH-værdi samt mange andre dele i vandet. Desuden kan værdier i varme- og kedelfødevandet bestemmes, blandt andet hårdhed B for blødt vand, hårdheden med GENO®-plex B og pH-værdien med målepinde.

Drikkevand

 • Bestemmelse af samlet hårdhed
 • Bestemmelse af kabonathårdhed
 • Vandkontrolanordning til klor og pH-værdi
 • Nitratbestemmelse(0-500 mg/l)
 • Jernbestemmelse (måleområde: 0,01-0,2 mg/l og 0,25-15 mg/l)
 • Manganbestemmelse (måleområde: 0,03-0,5 mg/l)
 • Peroxidbestemmelse (0,5-25 mg/l og 100-1000 mg/l)
 • Kiselsyre- (silikat-) bestemmelse
 • Klordioxidbestemmelse
 • Kombimåleapparat til pH og ledningsevne inkl. kalibreringsløsninger

Varmt vand, kedelfødevand

 • Hårdhedsbestemmelse B for blødt vand
 • Hårdhedsbestemmelse med GENO®-plex B
 • pH-målepinde
 • Kombimåleapparat til pH og ledningsevne inkl. kalibreringsløsninger
 • Vandprøvningsudstyr molybdæn
 • Hårdhed, p- og m-værdi
 • Orthofosfatindhold
 • Sulfitindhold
 • Ilt

Analysekuffert

 • Analysekuffert varmeanlæg
 • Analysekuffert dampkedel
 • Analysekuffert til pH-værdi, ledningsevne, samlet hårdhed og molybdæn

Find din Grünbeck-partner på stedet