Sikker kondensatneutralisering

Grünbeck GENO-Neutra FNH-420-R

GENO-Neutra FNH-420-R bruges til neutralisering (forhøjelse af pH-værdi til over 6,5) af kondensat fra gas- og oliefyrede varmeproducerende varmegeneratorer (kondensationskedler) og spildgassystemer af aluminium, rustfrit stål, plast, grafit og keramik. Standardforskrifterne for kondensater og neutralisering af disse opfyldes. (ATV-DVWK-A 251, DIN 4716-1, DVGW VP 114).

GENO-Neutra FNH-420-R

Kondensatneutralisering til gas- og olie-kondensationskedel

Kondensatet strømmer ind i neutraliseringsbeholderen via et filter. Her cirkuleres det, og pH-værdien hæves og overvåges af neutraliseringsmiddeldoseringen. Når den tilladte pH-værdi nås (> 6,5), pumpes kondensatet ud til kloakken. Styring GENO-Neutra-matic regulerer og overvåger alle vigtige anlægsfunktioner. Displayet viser bl.a. kondensatets pH-værdi samt niveauer.

Niveauet i neutraliseringsbeholderen overvåges desuden via en niveausonde, og hvis den kritiske påfyldningshøjde overstiges, tilkobles en potentialfri fejlmeldingskontakt til overløbsadvarsel. En anden potentialfri fejlmeldingskontakt giver mulighed for sikkerhedsfrakobling af kondensationskedlen parallelt med fejlmeldingen (overløbsadvarsel) eller tidsmæssigt forsinket. En tredje potentialfri kontakt aktiveres, hvis det indstillede serviceinterval er udløbet, eller hvis de indstillede pH-alarm-grænseværdier over- eller underskrides under udpumpningen.

Desuden står der en potentialfri udgang til den aktuelle pH-værdi 4 – 20 mA (pH 0,0 – 14,0) til rådighed samt en potential samlefejlmeldingskontakt på GENODOS-doseringspumpen.

  • Neutralisering af kondensvand fra gas- og oliefyrede varmeproducerende kondensationskedler
  • Styring GENO-Neutra-matic
  • Automatisk, mængdeproportional væskedosering

Tekniske data

 
GENO-Neutra FNH-420-R
Neutraliseringseffekt maks. [l / h] 420
Kondensattemperatur [°C] 5 - 40
Indløbs- / overløbs- / udløbsslange [DN] 25 / 25 / 12
Højde indløbs- / overløbstilslutning [mm] 105
Pumpens transporthøjde ved 420 l / h [m] 3
Nettilslutning [V / Hz] 2 x netkabel 230 / 50
Neutraliseringsmiddel GENO-Neutrox
Ordrenr. 410540

Downloads