Sikker filtrering og beskyttelse

Grünbeck finfilter BOXER RX

Returskylningsfiltrene BOXER RX anvendes til filtrering af drikkevand. Filtrene kan bruges til anvendelser inden for tryk og undertryk. Indstillingen af eftertrykket på aftapningssiden fungerer kun ved anvendelse inden for trykområdet. Returskylningsfiltrene BOXER RX er konstrueret iht. specifikationerne i DIN EN 13443-1 og DIN 19628 og beregnet til montering i drikkevandsinstallationer iht. DIN EN 806-2 (montering lige ved siden af vandmåleren).

Returskylningsfilter BOXER RX - til beskyttelse af husets vandinstallation

De beskytter vandledningerne og de tilsluttede vandførende systemdele mod funktionsfejl og korrosionsskader grundet uopløste forurenende stoffer (partikler), som f.eks, rustpartikler, sand osv. Det ufiltrerede drikkevand strømmer ind i filtret gennem indgangssiden og trænger derefter udefra og ind gennem filterelementet til rentvandsudgangen. På den måde tilbageholdes fremmedlegemer med en størrelse på > 100 µm. Afhængigt af størrelse og vægt hæfter fremmedlegemer til filterelementet, eller de falder direkte ned i filtercylinderen.


Ved at dreje returskylningshåndhjulet til endestoppet åbnes kloakken, og der udløses en returskylning. Vandet strømmer gennem den første si til filterelementet og gennem filterelementet i modsat retning af normal filtrering. De partikler, der hæfter til filterelementet, løsnes og skylles ud i kloakken. Vi anbefaler, at der udføres en returskylning hver anden måned.

Egenskaber

  • Tilslutningsflange inkl. vandmålerforskruninger af afzinkningsbestandig messing med tætninger af skruer i rustfrit stål
  • Filterelement af rustfrit stål
  • Vedligeholdelsesring til indstilling af næste vedligeholdelsestidspunkt (returskylning)
  • Ergonomisk håndhjul til lettere udløsning af returskylning
  • Transparent-blå filtercylinder kan skrues af manuelt
  • Kloaktilslutning DN 50 iht. DIN EN 1717 til tilslutning til kloakudledningen med integreret udløb
  • Alle dele, der kommer i kontakt med vand, overholder drikkevandsforordningen. Kontrolgrundlag: KTW, DVGW W 270, DIN 50930-6.
  • Genanvendelige materialer

Tekniske data

BOXER RX
3/4" 1" 1 1/4"
Gennemstrømningskapacitet BOXER RX, Δp = 0,2 bar [m³/h] 2,9 3,8 4,2
Gennemstrømningskapacitet BOXER RX, Δp = 0,5 bar [m³/h] 4,7 5,9 6,7
Monteringslængde uden forskruninger [mm] 100 100 100
Monteringslængde med forskruninger [mm] 185 182 191
Højde inkl. udløbstragt DN 40 BOXER RX [mm] 315 315 315
Ordrenr. BOXER RX 101510 101515 101520

Downloads