Revolutionerende varmebeskyttelse

Grünbecks thermaliQ safe-koncentrat

thermaliQ safe er et miljøvenligt koncentrat, som i lukkede varmeanlæg bruges til at hindre korrosion og til at stabilisere pH-værdien. thermaliQ safe bruges til konditionere nye eller rengjorte varmekredsløb.

En revolution af varmebeskyttelsen

Praktisk 2-komponent system til beskyttelse af varmeanlægget

thermaliQ safe er et biologisk nedbrydeligt koncentrat uden tungmetaller. I lukkede varmeanlæg bruges det til at hindre korrosion og til at stabilisere pH-værdien. thermaliQ safe bruges til konditionere nye eller rengjorte varmekredsløb. Hvis der bruges fuldt afsaltet vand, opfyldes kriterierne for "saltfattig driftsform" iht. VDI 2035. Produkt stabiliserer pH-værdien for det varme vand i det område, der er specificeret af VDI 2035. thermaliQ safe er også egnet til konditionering af det varme vand ved gulv-, væg- eller loftinstallationer af kunststofrørledninger.

 

Egenskaber

  • Korrosionsbeskyttelse til alle materialer
  • Stabilisering af pH-værdi (ca. 8,5)
  • Ikke dispergerende – rent varmt vand
  • lille forøgelse af ledningsevnen (ca. 60 – 80 μS/cm)

Bemærk

Miljøvenlighed
thermaliQ safe indeholder ikke nitrit, fosfat og tungmetaller. Systemets indhold må hældes ud i kloakken. Det koncentrerede produkt må ikke løbe ud i spildevandet i større mængder.

 

Opbevaring
Produktet skal opbevares køligt, frostfrit, beskyttet mod lys og i original emballage.

 

Sikkerhedsinstrukser
Produktet er ikke et farligt stof og er ikke underlagt forordningen om farlige stoffer.

Yderligere oplysninger om de tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.

Tekniske data

 
thermaliQ safe
Dosering [Vol.-%] 0,5
pH-værdi 8,5
optimal anvendelsestemperatur [°C] 10-100

Downloads