Pålidelig systemsikring

Grünbeck TBS-ventil GENO-DK 2

TBS-ventilen af type BA er en sikkerhedsanordning til installation i vandledninger ved tilslutning af særlige aftapningssteder og apparater til drikkevandsforsyningen. TBS-ventilen forhindrer tilbagestrømning, tilbagetryk og tilbagesugning af modificeret drikkevand ind i drikkevandssystemet. Type BA er godkendt til sikring i fareklasserne 1 til 4 af DVGW.

GENO-DK 2

TBS-ventil med nominel tilslutningsbredde 15-50

GENO-DK 2 (tilslutningens nominelle bredder DN 15-50) er TBS-ventiler iht. type BA i DIN EN 12729. TBS-ventilen er en sikkerhedsanordning til installation i vandledninger ved tilslutning af særlige aftapningssteder og apparater til drikkevandsforsyningen. TBS-ventilen forhindrer tilbagestrømning, tilbagetryk og tilbagesugning af modificeret drikkevand ind i drikkevandssystemet. I overensstemmelse med DIN EN 1717 kan de beskytte drikkevandstruende anlæg og systemer op til og med fareklasse 4 og erstatte tilbageløbssikringer EA 1 og EA 2.

GENO-DK 2 er af messing op til størrelse R 1¼", fra størrelse R 1½" af rødgods. Sikkerhedsarmaturerne er egnet til driftstemperaturer til 65 °C ved PN 10 bar. De fungerer i henhold til 3-kammersystemet med opdeling i trykzonerne for-, mellem- og bagtryk. Ved aflastning gøres mellemtrykszonen trykløs og åbnes mod atmosfæren. TBS-ventilerne har blandt andet vandindgangs-, vandudgangsstudser, vandmålerforskruninger, tilbageløbssikringer og tilslutningssteder til kontrolmanometer.

Egenskaber

  • Tilslutningens nominelle bredder 1/2" til 2"
  • Nominelt tryk PN 10 bar
  • Nominel gennemstrømning til 21 m³/h
  • Prøvetilslutninger
  • Vandret montering
  • DVGW-/SVGW-certificeret

Downloads