Pålidelig systemsikring

Grünbeck TBS-ventil GENO-DK 2-Mini

TBS-ventilen GENO®-DK 2-Mini er en sikringsanordning til installation i vandledninger ved tilslutning af særlige aftapningssteder og apparater til drikkevandsforsyningen. TBS-ventilen forhindrer tilbagestrømning, tilbagetryk og tilbagesugning af modificeret drikkevand ind i drikkevandssystemet. Type BA er tilladt til sikring til og med fareklasse 4 iht. DIN 1988 del 4.5.1.

GENO-DK 2-Mini

TBS-ventil med nominel tilslutningsbredde 15

GENO-DK 2-Mini (tilslutningens nominelle bredde DN 15) er TBS-ventiler iht. type BA i DIN EN 12729. I overensstemmelse med DIN EN 1717 kan sikkerhedsarmaturerne beskytte drikkevandstruende anlæg og systemer op til og med fareklasse 4 og erstatte tilbageløbssikringer EA 1 og EA 2.

GENO-DK 2-Mini er af messing og egnet til driftstemperaturer til 65 °C ved PN 10 bar. De fungerer i henhold til 3-kammersystemet med opdeling i trykzonerne for-, mellem- og bagtryk. Ved aflastning gøres mellemtrykszonen trykløs og åbnes mod atmosfæren. TBS-ventilerne har blandt andet vandindgangs-, vandudgangsstudser, vandmålerforskruninger, tilbageløbssikringer og tilslutningssteder til kontrolmanometer.

 

Egenskaber

  • Tilslutningens nominelle bredde: 1/2" og 3/4"
  • Nominel gennemstrømning 1,4 m³/h
  • Nominelt tryk PN 10 bar
  • Prøvetilslutninger
  • Vandret montering
  • DVGW-/SVGW-certificeret

 

 

Funktionsbeskrivelse

TBS-ventilen er opdelt i tre trykzoner:

  • Indgangstrykzone: Området før tilbageløbssikringen på indløbssiden
  • Mellemtrykszone: Området mellem tilbageløbssikringerne
  • Eftertrykszone: Området efter tilbageløbssikringen på udløbssiden

Styreenheden lukker (flow-position) eller åbner (adskilleposition) kloakventilen afhængigt af trykforholdene i indgangs- og mellemtrykzone. På den måde forhindres tilbagestrømning, tilbagetryk og tilbagesugning. Dette sikres yderligere af tilbageløbssikringen på udløbssiden. Det er ikke nødvendigt med en energiforsyning som f.eks. strøm- eller tryklufttilslutning, til TBS-ventilens funktion. Reguleringens funktionsværdier er fast defineret og overholder de gældende forskrifter. Til kontrol af trykzonen er der en 1/8" testtilslutning ved hver trykzone. Leverancen omfatter TBS-ventil med integreret groft snavsfilter 500 μm, emballeret klar til montering og drift med tilslutningsforskruninger, fladpakninger og betjeningsvejledning i en karton.

Downloads