Pålidelig varmebeskyttelse

Grünbeck behandlingsenhed thermaliQ:HB

Intelligent

Sikker overvågning af vandkvaliteten med ledningsevne-målecellen

Komfortabel

Påfyldningsfilter desaliQ:HB2 er allerede inkluderet i leveringen

Kompatibel

Mulighed for tilslutning af alle Grünbeck-mixed bed-filtre

Sikker

Beskytter påfyldningsfilter desaliQ:HB2 med et plasthus

Behandlingsenhed thermaliQ

HB2 - Komplet demineraliseret vand – hurtigt og komfortabelt

Behandlingsenheden thermaliQ:HB2 bruges til fuldstændig demineralisering af vand med drikkevandskvalitet til en enkel og hurtig første påfyldning eller efterfyldning af varmekredsløb. Påfyldningsfilter desaliQ:HB2, der også kan købes separat, følger med leverancen og er sikkert omsluttet af det hvide plasthus. Den integrerede ledningsevne-målecelle tænker for dig og overvåger sikkert vandkvaliteten. Ved en ledningsevne under 10 µS/cm blinker den grønne lysdiode, mellem 10 – 50 µS/cm lyser den gule diode, og fra 50 µS/cm viser den røde lysdiode, at enheden til fuldstændig demineralisering skal udskiftes. Behandlingsenheden suppleres af en stophane og udluftningsventiler.

 

Med Grünbeck træffer du altid det rigtige valg.

Derfor er behandlingsenheden kompatibel med andre Grünbeck-mixed-bed-filtre. Disse kan uden problemer sluttes til desaliQ tilslutningsadapteren. Behandlingsgruppen bruges desuden som mulighed for eftermontering til allerede eksisterende påfyldningsenheder.

Opbygning:

Leverancens indhold:

  • Behandlingsenhed inkl. ledningsevnemålecelle
  • Påfyldningsfilter desaliQ:HB2
  • Driftsvejledning

Yderligere oplysninger om de tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.

Tekniske data

 
Behandlingsenhed thermaliQ:HB2
Tilslutningens nominelle bredde [DN] 15
Driftstryk [bar] 6
Nominel gennemstrømning (med patron) [m³/h] 0,2
Nominel gennemstrømning (med adapter) [m³/h] (afhængigt af anvendt påfyldningsfilter eller mixed bed-filter) 2,5
maks. Vandtemperatur [°C] 30
Monteringslængde med forskruninger [mm] 265
Monteringslængde uden forskruninger [mm] 160
Ordrenr. 707755

Downloads