Grünbecks lov om renhed: ingen kalk, ingen rust, intet smuds.

Sommetider er vand slet ikke så ligetil. I nogle tilfælde er det nødvendigt med idéer for at slippe af med de irriterende partikler: Idéer fra Grünbeck. Med vores avancerede metoder fjernes fremmede stoffer som kalk, rust og smuds hurtigt fra vandet. Tilbage er den højeste vandkvalitet og den gode fornemmelse af, at du gør noget godt for dit ledningssystem. For fremmede stoffer, der ikke er der, kan slet ikke angribe ledninger. Læs mere om de små banditter, der vil forplumre vores vand.

Rust

Sommetider er vandet farvet rødt. Det skyldes ofte rust. Det er muligvis kommet ind i vandet på naturlig vis ved, at jern er blevet løsnet fra stenmasse. Der er dog mange grunde til at insistere på vand uden rust. Rust påvirker ikke kun vandets smag. Det kan også aflejres og dermed forårsage yderligere rustdannelse og æde huller i gamle metalrør. Derfor har Grünbecks vandeksperter udviklet løsninger, der filtrerer rusten fra med passende vandfiltre og skyller rørene kraftigt, så rustaflejringerne ikke har en chance. Men vores produkter virker ikke kun forebyggende. Op til en vis grad kan de også afhjælpe allerede eksisterende rustskader.

Smuds

Vira og bakterier elsker smuds i vandet, idet det er et sted, hvor de kan være i fred og formere sig. Hvis smudset filtreres ud af vandet, er det også et indirekte og vigtigt bidrag til desinfektionen. Via filtrering bliver vandet, som det skal være: godt for mennesker og for menneskets sundhed. Smuds forekommer oftere i vandet, end man tror: f.eks. fra byggearbejde eller skader i drikkevandsforsyningen. Derfor foreskriver DIN 1988 filtre til husets vandinstallationer med metal- og kobberrør og anbefaler dem også til kunststofrør. Derfor har vi udviklet effektive filteranlæg, der fjerner alt smuds fra vandet. 

Kalk

Vandet bliver hårdt på grund af for meget calcium og magnesium. Vi gør det blødt igen, og det er der en god grund til. Når vandet opvarmes, reagerer calcium og magnesium, der er opløst i drikkevandet, med hydrogencarbonat og danner kalk (calciumcarbonat). Den kalk, der derved opstår, aflejrer sig på rørene. Dette kan gøre det dyrere at opvarme vandet og kan skade rørsystemet til vandforsyningen. Derfor blødgør vi vandet. Passende Grünbeck-teknologier filtrerer desuden kalken ud eller tilsætter præcist doserede virksomme stoffer til vandbehandling til drikkevandet. Derfor bliver vandet i høj grad ved med at være uden kalk.