Grünbeck doseringsanlæg: Mod kalk. Til rent vand.Perfekt doseret: den rigtige mængde til den rigtige tid.Den anden form for afkalkning: med kalk mod kalk.Kalk i vandet: Ind med krystallerne. Ud af rørene.


Selve kalkbeskyttelsesenheden er certificeret iht. den tyske sammenslutning for gas- og vandbranchen (DVGW). Da den jævnspænding, der bruges, ligger langt under elektrolysespændingen, spalter processen ikke vandet elektrokemisk. Dermed opstår der heller ingen korrosive, eksplosive eller sundhedsskadelige spaltningsprodukter som CO2, knaldgas eller nitrit. Metoden er sikker og yderst effektiv. Derfor kalder vi hos Grünbeck den for den "blide elektrokemiske proces": blid, men effektiv.

Ionbytning: Bekæmp kalken, inden den opstår.

Udskift noget problematisk med noget harmløst. Det er grundprincippet for en ionbytning, der hindrer tilkalkning af rør og varmespiraler. Det problematiske er calcium og magnesium i vandet. Ved tilførsel af varme danner de to i forbindelse med hydrogencarbonat nemlig kalk. Hvis man fjerner calcium og magnesium fra vandet, kan kalken derimod ikke opstå.

Udskift calcium og magnesium med...Membranteknologi: Ikke alt kommer igennem.Nano slår ultra slår mikro.Nanofiltrering: Finere filtrering er nærmest ikke mulig.Nanofiltrering: et instrument mod kalk i vandet.Omvendt osmose: til den reneste form for vand.Til drikkevand er nanofiltrering ofte bedre.UVC-lys: Skadeligt for kim, godt for vandet.Patogener har ikke en chance.

Grünbeck tilbyder UV-desinfektionsanlæg, der udløser en energimængde på 400 J/m². Videnskabelige undersøgelser viser, at selv patogener som colibakterier og salmonella fjernes. Hvis man bruger en fin filtrering af smudspartikler sammen med UV-lys, øges den desinficerende virkning. Grünbeck tilbyder denne kombination i produkter til en særligt effektiv desinfektion. Den skader kimene. Den beskytter vandet. Og din sundhed.