Se og agere

At tage ansvar og vise socialt engagement bliver stadigt vigtigere af forskellige årsager. Men hvad betyder "socialt engagement"? Først og fremmest at der gøres noget. Og dernæst: At handlingen støttes af bevidsthed, empati og motivation til at gøre en målrettet indsats. Hvor det er nødvendigt for at gøre den sociale situation mere human og værd at leve i, og der hvor mennesker er i akut nød eller har brug for hjælp, så de kan hjælpe sig selv så hurtigt som muligt. Alt dette har vi gjort i 50 år hos Grünbeck. Det er ikke nok at se, at noget skal gøres!

Engagement som en selvfølge

For firmagrundlæggeren Josef Grünbeck og hans kone Loni var det allerede dengang en selvfølgelig del af virksomheden, at man interesserede sig for andre mennesker, det sociale miljø og leveforhold, og at man engagerede sig så meget i det som muligt. Det handlede om overbevisning og handling, uden at lave et stort nummer ud af det. I dag er en transparent kommunikation om virksomheders aktiviteter dog blevet en nødvendighed, og hos Grünbeck omfatter dette netop det sociale engagement, der har været praktiseret siden starten.

Vejovervejet ...

Målrettet finansiering eller hjælp er ikke mulig uden de passende finansielle muligheder, uden evnen til at sætte sig i andres sted og til at kunne udvikle de rigtige løsninger til sociale opgaver. Det er heller ikke muligt uden åbne øjne og ører, et stort hjerte og hænder, der er klar til at arbejde. Men for at sikre hjælpeprojekternes succes er det nødvendigt at bruge hovedet. Man kan kun være sikker på, at hjælpen havner der, hvor det er planlagt, og i det omfang det ønskes af alle involverede, hvis der udføres grundige tests, foretages fornuftige valg og løbende kontroller!

Målrettet projektvalg

Hos Grünbeck bygger det sociale engagement på opmærksomhed på ansvaret over for virksomheden og levevilkårene, solidaritet med medarbejderne samt på kompetencer inden for vand. Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH selv danner det stærke økonomiske grundlag for virksomhedens sociale aktiviteter. Virksomheden skaffer de nødvendige midler og er også involveret i at vælge, hvilke tiltag, projekter og partnere, der skal støttes.

Ved store hjælpeprojekter, hvor vandet er i fokus, gives der ikke støtte til partnere, før kravene er vurderet. Fremtidige modtagere skal besvare disse og opfylde kriterierne, hvis et fælles projekt skal føres ud i livet. Desuden ser Grünbeck først på potentielle hjælpeprojekter og partnere på stedet. En samarbejdsaftale indeholdende kontrol og kommunikation af projektforløbet danner derefter det stabile grundlag for et succesfuldt partnerskab. Tredjeparter, der ønsker at støtte et Grünbeck hjælpeprojekt inden for drikkevand via donationer eller frivilligt arbejde, kan derfor være sikre på, at deres hjælp har den ønskede virkning!

Værdiorienteret og klar

Grünbecks virksomhedskultur er værdiorienteret og klar. Det er det sociale engagement også. Og det understreger den nuværende virksomhedsledelsens samhørighed med de idealer, som grundlæggerne Josef og Loni Grünbeck havde. Ved konstant at videreføre og udvikle denne tradition fremmer virksomheden sociale projekter inden for fire områder, der danner byggestenene for Grünbecks generelle sociale engagement:

Hjælp med vand, velgørenhedsorganisationen Sozialwerk, fonden og modellen for medarbejderdeltagelse.

Opmærksomhed og respekt

"Succesfuld økonomisk styring finder ikke sted i et vakuum" – det er ikke kun de økonomiske eksperters mening, men også grundsætningen for virksomhedsaktiviteterne hos Grünbeck. For uden opmærksomhed og respekt over for alt, der omgiver virksomhedens aktiviteter eller overhovedet gør dem mulige, kan en virksomhed ikke overleve. En professionel holdning til det livsvigtige element vand, vores kernekompetence, kræver også alle medarbejderes opmærksomhed og respekt. Inden for det sociale engagement afspejler denne holdning sig i indholdet af de projekter, som vi støtter, i samarbejdet med partnere og det arbejde, vi udfører.