Returskylningsfilter pureliQ:RD

Returskylningsfiltret pureliQ:RD er beregnet til filtrering af drikke- og brugsvand. Det kan bruges til anvendelser inden for tryk og undertryk. En returskylning kan dog kun ske ved brug i trykområdet. Faste stoffer som rustdele eller sandkorn kan medføre alvorlige korrosionsskader i ledninger og armaturer. Returskylningsfiltret pureliQ:RD lader det dog ikke komme så vidt. Det udgør det første vigtige trin i vandbehandlingen og beskytter på den måde effektivt vandinstallationer i husholdningen, erhverv og industri mod funktionsfejl og korrosionsskader. Det ufiltrerede drikkevand strømmer ind i filtret gennem indgangssiden og trænger derefter udefra og ind gennem filterindsatsen til rentvandsudgangen. På den måde tilbageholdes fremmedlegemer > 100 μm (DVGW-version). Vores returskylningsfilter pureliQ:RD garanterer en pålidelig filtrering dag efter dag til håndbetjent returskylning hver 6. måned. Ved returskylning gennemstrømmes filterelementet i omvendt retning. De partikler, der er tilbage, skylles ud med skyllevandet via et udløb. Varianten pureliQ:RD har desuden en trykformindsker. Returskylningsfilter pureliQ:RD er konstrueret iht. specifikationerne i DIN EN 13443-1 og beregnet til montering i drikkevandsinstallationer iht. DIN EN 806-2 (montering lige ved siden af vandmåleren).

 • Lynhurtig: Installation på få minutter takket være præmonterede komponenter
 • Ergonomisk: Drejelig klik-tilslutningsflange til enkel montering i alle situationer
 • Præcis: Håndhjul og intervalvisning til præcis indstilling af ledningstryk og vedligeholdelse
 • Beskyttet: Gennemtænkt opbygning med skueglas til beskyttelse mod UV-lys
 • Bevægelig: Fleksibel kloaktilslutning til præcis installation og perfekt tæthed
 • Kraftfuld: Grünbeck-Vortex-teknologien til filterrengøring uden rester takket være vandhvirvel
 • Pålidelig: Slangeadapter til ren returskylning også uden kloaktilslutning
 • Blidt-organisk design
 • Tilslutningsstørrelse: ¾“, 1“, 1 ¼“
 • Nominelt tryk: PN 16
 • Vand-/omgivelsestemperatur: 30 °C/40 °C
 • Filterfinhed: 100 μm

Forberedelser til montering

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data skal overholdes. Monteringsstedet skal være frostsikkert, ligesom filtret skal være beskyttet mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler, dampe og direkte sollys. Der skal være let adgang til monteringsstedet med henblik på vedligeholdelse.

Leverancens indhold

 • Returskylningsfilter pureliQ:RD komplet med filterelement og præmonteret klik-tilslutningsflange
 • Vandmålerforskruning
 • Tætninger
 • Slangeadapter
 • Driftsvejledning

VIDEN OM VAND:

 

Yderligere oplysninger om de tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.