Automatikfilter pureliQ:A


Let filtrering med automatikfilter pureliQ:A. En motorenhed tager sig automatisk og tidsstyret af returskylningen. Det bliver ikke lettere end med pureliQ:A.
Automatikfilter pureliQ:A passer perfekt til alle anvendelser. Hvert pureliQ udvikles grundigt og iht. behovene – konstrueret til de nuværende og fremtidige krav.
Filtrene kan bruges til anvendelser inden for tryk og undertryk. Returskylning og justering af eftertrykket på aftapningssiden fungerer kun ved anvendelse inden for trykområdet.
Automatikfiltret pureliQ:A er konstrueret iht. specifikationerne i DIN EN 13443-1 og
DIN 19628 og beregnet til montering i drikkevandsinstallationer iht. DIN EN 806-2 (montering lige ved siden af vandmåleren).
Det beskytter vandledningerne og de tilsluttede vandførende systemdele mod funktionsfejl og korrosionsskader grundet uopløste forurenende stoffer (partikler), som f.eks, rustpartikler, sand osv. Det ufiltrerede drikkevand strømmer ind i filtret gennem indgangssiden og trænger derefter udefra og ind gennem filterelementet til rentvandsudgangen. På den måde tilbageholdes fremmedlegemer med en størrelse på > 100 µm. Afhængigt af størrelse og vægt hæfter fremmedlegemer til filterelementet, eller de falder direkte ned i filtercylinderen. Afhængigt af indstillingen udløses returskylningen automatisk af styringen. Returskylningsintervaller kan indstilles til 7, 30, 60 og 90 dage. Der kan til enhver tid udløses en manuel returskylning.

 • Lynhurtig: Præmonterede komponenter giver mulighed for en installation på få minutter
 • Ergonomisk: Let montering i alle situationer med drejelig klik-tilslutningsflange
 • Kraftfuld: Grünbeck-Vortex-teknologien til filterrengøring uden rester takket være vandhvirvel
 • Beskyttet: Gennemtænkt opbygning med skueglas til beskyttelse mod UV-lys
 • Blidt-organisk design
 • Tilslutningsstørrelse: ¾“, 1“, 1 ¼“
 • Nominelt tryk: PN 16
 • Vand-/omgivelsestemperatur: 30 °C/40 °C
 • Filterfinhed: 100 μm

Forberedelser til montering

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data skal overholdes. Monteringsstedet skal være frostsikkert, ligesom filtret skal være beskyttet mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler, dampe og direkte sollys. Der skal være let adgang til monteringsstedet med henblik på vedligeholdelse.

Leverancens indhold

 • Automatikfilter pureliQ:A eller pureliQ:AD komplette med filterelement og præmonteret tilslutningsflange
 • Vandmålerforskruning
 • Tætninger
 • Driftsvejledning

WASSER-WISSEN 

Yderligere oplysninger om de tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.