Grünbeck-vandfiltre: Store eksperter også i forbindelse med de mindste partikler.

Det er de små ting, der påvirker succesen. Sommetider bittesmå: de allermindste partikler. Og det er lige præcis dem, som Grünbeck-vandfiltrene filtrerer ud af dit ledningsvand. De efterlader rent vand og en god fornemmelse. Nogle af dine enheder kan også få glæde af Grünbeck-vandfiltrene. For eksempel drikkevandsopvarmere og brusehoveder. Uden kalk holder de betydeligt længere og fungerer mere effektivt. Eftersom finfiltre og returskylningsfiltre har helt forskellige fordele, tilbyder Grünbeck dig begge varianter samt en yderst fleksibel filterserie, der er helt enkel at ombygge.

Hvorfor vandfiltre? Vores drikkevand er jo af høj kvalitet.

= Trinkwasserverordnung (den tyske drikkevandsforordning) ).


På vejen fra vandværket til vores hus kan der dog flyde små partikler af faste stoffer som rustdele fra gamle rørledninger eller sandkorn ind i vandet. Disse små partikler kan føre til huller og korrosionsskader i installationen eller forårsage funktionsfejl på drikkevandsopvarmere. I løbet af tiden kan brusehoveder og luftdyser blive tilstoppet, eller partiklerne kan forstyrre armaturernes funktion. Vores Grünbeck-ingeniører udvikler derfor optimale løsninger for i størst muligt omfang at undgå funktionsfejl. I den forbindelse udgør filtrene det første trin i vandbehandlingen, efterfulgt af blødgøringsanlæg.

Grünbeck-drikkevandsfiltrene er udviklet efter europæiske og nationale DIN-standarder:

  • Europæisk grundregel: Tekniske regler for drikkevandsinstallationer DIN EN 806-2, bilag B.4: "…I begyndelsen af husinstallationen skal der bruges filtre iht. EN 13443-1. …Det skal forhindres, at der flyder partikler af faste stoffer som rustdele eller sandkorn ind i drikkevandsinstallationen. Disse smådele kan hindre, at drikkevandsopvarmere, brusehoveder fungerer perfekt eller føre til korrosionsskader i installationen på grund af huller. …"
  • National tillægsstandard: Tekniske regler for drikkevandsinstallationer (TRWI) DIN EN 1988-200, 12.1: "…Aspekter til behandling af drikkevand fremgår af DIN EN 806-2, bilag B (informativt). Hvis de ligeledes nævnes i dette afsnit, får de i forbindelse med de ekstra krav i denne standard status af normative specifikationer." 

Hvad filtrerer Grünbeck-vandfiltre fra? Det gode bliver tilbage.

Smuds: Iht. DIN 1988 er vandfiltre foreskrevet til drikkevandsinstallationer. På den måde forhindres det, at svævestoffer flyder ind. Der kan komme smuds i ledningsvandet på grund af byggearbejde eller skader i drikkevandsforsyningen.

Rust: Der kan komme små rustdele i drikkevandet på helt naturlig vis, som medfører rustdannelse i rør og ledninger. Grünbecks vandfiltre hindrer dette, så der slet ikke kan opstå aflejringer og korrosion.

Kalk: Calcium og magnesium reduceres på grund af blødgøringsanlæg. Disse anlæg kaldes også afkalkningsanlæg.

Vigtigt: Tidspunktet for monteringen af filtret er iht. DIN EN 806-4, 6.1.1 "…Varmt- eller koldtvandsinstallationen må kun fyldes med drikkevand, der ikke indeholder partikler ≥ 150 µm (f.eks. fjernet med mekaniske filtre iht. EN 13443-1). …"

Vandfiltre til alle anvendelser.

Alle vores Grünbeck-vandfiltre planlægges iht. behovet for den tilsigtede anvendelse og installeres omhyggeligt. I den forbindelse er det vigtigt, om du ønsker en vandinstallation til hjemmet, eller om vandfiltret skal bruges til erhverv og industri. Der findes følgende drikkevandsfiltre – kontakt vores team, hvis du har spørgsmål eller ønsker informationer.

Udskiftningsfiltre


Et sådant udskiftningsfilter er f.eks. pureliQ:K/KD.

Returskylningsfiltre

Automatikfilter

Filtrering af vand. Det skal du være opmærksom på.

Iht. de nedskrevne DIN-standarder og reglerne i drikkevandsforordningen skal filterkerten udskiftes mindst hver 6. måned, og returskylningen skal udføres iht. DIN EN 806-5, A. For at sikre en optimal filtereffekt over for skadelige stoffer og for at bevare hygiejnen anbefaler vi endda, at dette gøres hver 2. måned.