Fuld effekt på hele produktlinjen – blødgøringsanlæg softliQ:MD38.

Blødgøringsanlægget softliQ:MD38 blødgør vandet iht. vandforbruget. softliQ:MD38 er eksperten inden for blødgøring af vand, der bliver mere og mere intelligent, fordi det lærer af dig. Først registrerer det dit gennemsnitsforbrug for hver ugedag, derefter styrer det sin blødgøringskapacitet afhængigt af dagen. Desuden kontrollerer og optimerer det dagligt forbrugsprofilen. De to ionbyttere garanterer blødgøring uden stagnation i faser med begrænset aftapning og fuld kapacitet ved stort vandbehov. Blødgøringsstrategien bestemmes via forvalg: Eco, Power, Comfort eller Individual. softliQ:MD38 fungerer med ionbytning og er udstyret med en fuldautomatisk styring og en slidoptimeret styreventil. På baggrund af den indstillede hårdhed for råvandet og vandudtaget tilpasser blødgøringsanlægget sig til betingelserne på stedet. Det nye softliQ:MD38 garanterer højeste vandkvalitet til dit hjem og bæredygtighed for miljøet. Det innovative softliQ:MD38 styres via det integrerede farve-touchdisplay eller via Grünbeck myProduct-appen.

Udnyt den fulde effekt med de nye softliQ-anlæg. Alle størrelser er udstyret med det nye touchdisplay. Dette sikrer dig en intuitiv betjeningskomfort. Dit anlæg tænker forudseende: Via en infrarød sensor måler softliQ niveauet for saltbeholdningen og minder dig i god tid om at fylde på. Du er altid informeret – via display, via Grünbeck myProduct-app samt via e-mail hvis du ønsker det. Den integrerede vandsensor, der overvåger, om der trænger vand ud på enhedens opstillingssted, giver ekstra sikkerhed til dit hjem.

 • effektiv blødgøring af vand
 • Brugsanbefaling: 1 til 30 pers.
 • formfuldendt design
 • Soft-close-funktion
 • Farve-touchdisplay
 • WLAN- & LAN-egnet
 • mobil anlægsstyring med Grünbeck myProduct-appen
 • LED-lysring
 • Registrering af saltbeholdning
 • Vandsensor
 • Kommunikationsinterfaces 2 x iQ-Comfort
 • Tilslutning af transportpumpe til regenereringsvand
 • Parallel drift via blødgøringsanlæg med 2 tanke
 • Elektronisk styret blanding
 • Adskillelse af salttank og teknik
 • individuelt valg mellem driftstilstandene: Eco, Power, Comfort, Individual eller Fix

Forberedelser til montering

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data skal overholdes. Opstillingsstedet skal være frostsikkert, ligesom anlægget skal være beskyttet mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe. Før anlæggene skal der principielt være installeret et drikkevandsfilter og evt. en trykformindsker (f.eks. pureliQ:KD). Til den elektriske tilslutning skal der inden for et område op til ca. 1,2 m være en Schuko-stikdåse.
Der skal være en kloaktilslutning til afledning af regenereringsvandet. Hvis skyllevandet føres ind i et hæveanlæg, skal du være opmærksom på, om det er bestandigt over for saltvand. Der skal være et gulvafløb i opstillingsrummet. Hvis det ikke er tilfældet, skal der installeres et passende sikkerhedssystem (f.eks. protectliQ). Efter anlægget skal der ikke så langt fra være et aftapningspunkt til koldt vand. Hvis det blødgjorte vand skal bruges af personer som defineret i drikkevandsforordningen, må den omgivende temperatur ikke overstige
25 °C. Hvis det udelukkende drejer sig om tekniske anvendelser, må den omgivende temperatur ikke stige til over 40 °C.
 

Leverancens indhold

Blødgøringsanlæg inkl.

 • Tilslutningsteknik
 • Vandsensor
 • LED-lysring
 • Registrering af saltbeholdning
 • Audio-signal

Vandprøvningsudstyr "samlet hårdhed"
driftsvejledning

Kloaktilslutning

Forbrugsstoffer

 • Regenereringssalt (25 kg) iht. EN 973 type A
 • Vandprøvningsudstyr "samlet hårdhed"

Yderligere oplysninger om betingelserne for montering og tilbehør samt tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.