Grünbeck-blødgøringsanlæg: Innovation til fremtiden for dit vand.

Nyd letheden ved blødt vand, og oplev fordelene ved den optimerede vandkvalitet. Et blødgøringsanlæg gør det muligt for dig at spare tid og penge og få større velvære. Ved ionbytning fjernes mineralerne calcium og magnesium, der medfører kalkaflejringer i rørledningerne, fra dit drikkevand, hvorved natriumværdien forøges. Du får blødt vand, der får kaffen og teen til at smage dejligt, og som gør rengøringen af det sanitære område lettere. Der findes specifikke løsninger til enhver hårdhedsgrad og anvendelse – til private husholdninger, erhverv eller industri. Vores anlæg er i overensstemmelse med drikkevandsforordningen og DVGW.

Hvorfor er det fornuftigt med et blødgøringsanlæg?


Men det bedste er: Du kan altid stole på, at du har blødt vand af høj kvalitet. Grünbecks innovative ingeniører har designet enkeltsystemer, dobbeltsystemer, og endnu mere effektive løsninger til blødgøringen, der blødgør enhver vandhårdhed og som passer til ethvert vandforbrug. Uanset om det er enfamilies- eller flerfamilieshuse, hoteller, erhverv eller industri.

Oplev fordelene ved blødt vand.

 • Du nyder din te og kaffe mere
 • Værdibevarelse af din ejendom
 • Spar tid og penge
 • Skån miljøet og spar ressourcer
 • Beskytter dine husholdningsapparater
 • Dejligt vasketøj
 • Reduktion af omkostninger til vaskepulver med op til 50 %
 • Blød hud og blødt hår

Blødt vand takket være effektive blødgøringsanlæg.

Sådan fungerer Grünbeck-blødgøringsanlægget: kendt og fremtidsorienteret blødgøring af vand.

Vores kendte vandbehandlingsanlæg fungerer iht. princippet om ionbytning eller lavspændingsseparation. Ved ionbytning fjernes en vis mængde kalk fra vandet, der leveres af din vandforsyning. En intelligent styring regulerer mængde og tidspunkt for denne vandbehandling. Den garanterer en konstant sammensætning af dit drikkevand. I Tyskland nyder millioner af mennesker denne komfort dagligt. For at det også kan være sådan i fremtiden forsker vi kontinuerligt i innovative løsninger, der skåner råvandet, filtrerer og behandler det effektivt. For det første fordi vi altid har været tekniske foregangsmænd, når det drejer sig om vandbehandling. For det andet fordi vi påtager os et ansvar – for mennesker og miljø. Vores patenterede og certificerede løsning til beskyttelse mod kalk med lavspænding er et eksempel på dette. Denne vandafkalker bruger den blide, elektrokemiske proces lavspændingsseparation til at reducere kalkaflejringer.

Ionbytningsproces.OBS: Ved ionbytning opstår der en uligevægt i drikkevandet. Der kan opstå et overskud af ilt og dermed opstå korrosionsproblemer i forbindelse med forzinkede rørledninger og kobberrørledninger afhængigt af materialets sammensætning. I få fald bedes du kontakte vores serviceteam, som vil hjælpe med at definere et alternativ til dit hjem.

"Blid elektrokemisk proces" eller lavspændingsseparation.

Sammendrag:

IonbytningsprocesLavspændingsseparation
Klassisk blødgøring
Alternativ kalkbeskyttelse
Kalken fjernes målbart fra vandet.-> Kalken bliver i vandet, men sætter sig ikke i rørledninger og varmevekslere.

 

Kan der opstå forurening i vandet under driften af anlægget?

Nej, fordi der ved hver regenerering, der sker med kogesalt (natriumklorid) genereres frit klor ud fra klorid via en speciel elektrolyse, som desinficerer ionbytningsgranulatet.

Hvad er hårdt vand egentlig?


Vandhårdheden opdeles i tre områder, der defineres ved hjælp af indholdet af calciumcarbonat pr. liter. Du kan finde ud af, hvilken vandhårdhed dit drikkevand har, enten med vandprøvningsudstyr til samlet hårdhed  eller spørge hos din vandforsyning. Hvis prøven viser et tydeligt kalkindhold i vandet i det mellemste område, kan en vandafkalker i høj grad anbefales.

Sådan kommer naturligt kalk ind i vandet.

Når regnvandet siver ned i jorden, løber det gennem flere kalkholdige stenlag. På den måde beriges regnvandet med mineralstoffer (= jordalkali), f.eks. hærderne calcium og magnesium, der på den måde ender i vores drikkevand. Afhængigt af hvor vandet stammer fra, kan det indeholde mere eller mindre kalk.

Går der vigtige mineraler og sporstoffer tabt ved blødgøringen af vandet?

Ved "blødgøring" reduceres mineralstofferne calcium og magnesium til et minimum. Der er dog ikke relevant, da vi via vores mad optager mineralstofferne igen. Forestil dig følgende: Du kan enten dække dit daglige behov for calcium med 20 liter drikkevand eller med kun ét bæger yoghurt!

Blødt vand. Samme smag.


Også under regenereringen kan vandet bruges som sædvanligt og smager også her, som det plejer.

Alvorlige konsekvenser af kalkholdigt vand i husholdningen.

Kalkholdigt vand kommer til udtryk via kraftige, hvide aflejringer på vandhaner, badekar, brusevæg eller håndvask. Disse kalkaflejringer kan oftest kun fjernes med aggressive rengøringsmidler, der i værste fald også kan angribe armaturernes materiale.

Grünbeck gør blødgøringsanlæg mere effektive og mere komfortable.

Vi har tænkt på alt i forbindelse med vores blødgøringsanlæg. Også på, at du har vigtigere ting at tænke på end at overvåge blødgøringsprocesser. Fuldautomatisk afkalkning, styring af saltforbruget og behageligt lange servicecyklusser er en selvfølgelighed ved blødgøringsanlæg fra Grünbeck. Vores enheder indstiller sig automatisk efter dit individuelle behov. Teknisk intelligens sørger her for effektiv blødgøring med minimalt salt- og strømforbrug. Den ansvarlige omgang med ressourcer er så at sige allerede indbygget fra fabrikkens side. Et Grünbeck-blødgøringsanlæg fjerner ikke kun hårdheden fra dit drikkevand, det reducerer også dine energiomkostninger.

Enfamilies- og flerfamilieshus.

Funktioner softliQ:

 • Fuldautomatisk styring
 • Individuel tilpasning til vandforbruget
 • Slidoptimeret styreventil
 • Styring via TFT-farvedisplay eller myGrünbeck-app
 • Soft-close-funktion til støjsvag lukning af salttankens låg
 • WLAN-tilslutning

Hoteller, erhverv og industri.

Funktioner Delta-p:

 • Permanent forsyning af blødt vand, ingen driftsafbrydelse ved regenerering
 • Høj gennemstrømningseffekt takket være to parallelt fungerende vekslerflasker
 • Elektronisk styret blanding
 • DVGW-certifikat til alle størrelser