thermaliQ safe

thermaliQ safe er et biologisk nedbrydeligt koncentrat uden tungmetaller. I lukkede varmeanlæg bruges det til at hindre korrosion og til at stabilisere pH-værdien. thermaliQ safe bruges til konditionere nye eller rengjorte varmekredsløb. Hvis der bruges fuldt afsaltet vand, opfyldes kriterierne for "saltfattig driftsform" iht. VDI 2035. Produkt stabiliserer pH-værdien for det varme vand i det område, der er specificeret af VDI 2035. thermaliQ safe er også egnet til konditionering af det varme vand ved gulv-, væg- eller loftinstallationer af kunststofrørledninger.

  • Korrosionsbeskyttelse til alle materialer
  • Stabilisering af pH-værdi (ca. 8,5)
  • ikke dispergerende – rent varmt vand
  • lille forøgelse af ledningsevnen (ca. 60 – 80 μS/cm)

Miljøvenlighed

thermaliQ safe indeholder ikke nitrit, fosfat og tungmetaller. Systemets indhold må hældes ud i kloakken. Det koncentrerede produkt må ikke løbe ud i spildevandet i større mængder.

Opbevaring

Produktet skal opbevares køligt, frostfrit, beskyttet mod lys og i original emballage.

Sikkerhedsanvisninger

Yderligere oplysninger om de tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.