Påfyldningsgruppe thermaliQ:FB2 – To stærke grupper, der bliver til ét samlet system.

Den nye påfyldningsgruppe thermaliQ:FB2 udgør en komplet enhed til en nem påfyldning af varmeanlægget eller en efterfyldning af lukkede varmeanlæg. Efter monteringen af varmekedel og rørføring til varmeanlægget får du takket være påfyldningsgruppen  thermaliQ grundlaget for første påfyldning med optimalt behandlet demineraliseret vand. Påfyldningen af varmeanlægget er så let som aldrig før. I påfyldningsgruppen forenes nemlig tre elementer, der sørger for genereringen af demineraliseret vand: Påfyldningsenheden thermaliQ:SB13 samt behandlingsenheden thermaliQ:HB2, som  allerede indeholder påfyldningsfilter desaliQ:HB2.

 

Tip:

Til at dokumentere den gennemstrømmende vandmængde anbefaler vi dig at montere en vandmåler (ordrenr.: 702 845).

  • Fleksibel: Installation horisontalt eller vertikalt takket være systemadskilleren, der kan drejes 360°
  • Praktisk: Allerede præmonterede komponenter til enkel installation
  • Lynhurtig: Drejeflange ved systemadskiller-patronen giver mulighed for enkel og hurtig udskiftning af patronen
  • Sikker: Forhindrer, at forurenet varmt vand løber tilbage i drikkevandssystemet
  • Intelligent: Sikker overvågning af vandkvaliteten med ledningsevne-målecellen
  • Komfortabel: Påfyldningsfilter desaliQ:HB2 er allerede inkluderet i leveringen
  • Kompatibel: Mulighed for tilslutning af alle Grünbeck-mixed bed-filtre
  • Sikker: Beskytter påfyldningsfilter desaliQ:HB2 med et plasthus