Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13 – meget enkel håndtering og maksimal sikkerhed!

Påfyldningsenhed thermaliQ:SB13 bruges til at sikre drikkevandet iht. DIN EN 1717. En direkte monteret systemadskiller BA sørger for denne sikkerhed. Den forhindrer, at der løber vand, der muligvis er forurenet, ud af varmeanlægget. En trykformindsker med indbygget manometer giver mulighed for variabel indstilling af påfyldningstrykket. Stophaner ved indgang og udgang sørger for sikkerhed fra alle sider. Takket være den allerede integrerede systemadskiller, der kan drejes 360°, bliver håndteringen så let som aldrig før. Installationen af påfyldningsenheden kan ske i alle monteringssituationer – både horisontalt og vertikalt. Hertil kommer, at påfyldningsenheden udleveres komplet præmonteret. På den måde er ikke kun håndteringen lettere, du sparer også tid ved installationen. thermaliQ:SB13 suppleres af en smudssi ved indgangen.

 • Fleksibel: Installation horisontalt eller vertikalt takket være systemadskilleren, der kan drejes 360°
 • Praktisk: Allerede præmonterede komponenter til enkel installation
 • Lynhurtig: Drejeflange ved systemadskiller-patronen giver mulighed for enkel og hurtig udskiftning af patronen
 • Sikker: Forhindrer, at forurenet varmt vand løber tilbage i drikkevandssystemet

Opbygning

 • Afspærringsventil
 • Smudsopsamler
 • TBS-ventil
 • Trykformindsker
 • Manometer
 • Afspærringsventil

Leverancens indhold

 • Påfyldningsenhed komplet monteret
 • Tilslutningsforskruning
 • Driftsvejledning

Yderligere oplysninger om de tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.