Behandlingsenhed thermaliQ: HB2 - Komplet demineraliseret vand – hurtigt og komfortabelt

Behandlingsenheden thermaliQ:HB2 bruges til fuldstændig demineralisering af vand med drikkevandskvalitet til en enkel og hurtig første påfyldning eller efterfyldning af varmekredsløb. Påfyldningsfilter desaliQ:HB2, der også kan købes separat, følger med leverancen og er sikkert omsluttet af det hvide plasthus. Den integrerede ledningsevne-målecelle tænker for dig og overvåger sikkert vandkvaliteten. Ved en ledningsevne under 10 µS/cm blinker den grønne lysdiode, mellem 10 – 50 µS/cm lyser den gule diode, og fra 50 µS/cm viser den røde lysdiode, at enheden til fuldstændig demineralisering skal udskiftes. Behandlingsenheden suppleres af en stophane og udluftningsventiler. Med Grünbeck træffer du altid det rigtige valg. Derfor er behandlingsenheden kompatibel med andre  Grünbeck-mixed-bed-filtre. Disse kan uden problemer sluttes til desaliQ tilslutningsadapteren. Behandlingsgruppen bruges desuden som mulighed for eftermontering til allerede eksisterende påfyldningsenheder.

 • Intelligent: Sikker overvågning af vandkvaliteten med ledningsevne-målecellen
 • Komfortabel: Påfyldningsfilter desaliQ:HB2 er allerede inkluderet i leveringen
 • Kompatibel: Mulighed for tilslutning af alle Grünbeck-mixed bed-filtre
 • Sikker: Beskytter påfyldningsfilter desaliQ:HB2 med et plasthus

Opbygning

 • Messinghus
 • Plasthus
 • Udluftningsventiler
 • Afspærringsventil ved indgangen
 • Ledningsevne-målecelle

Leverancens indhold

 • Behandlingsenhed inkl. ledningsevnemålecelle
 • Påfyldningsfilter desaliQ:HB2
 • Driftsvejledning

Yderligere oplysninger om de tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.