Mixed bed-filter desaliQ:BA – til demineralisering af vand

Mixed bed-filtret desaliQ:BA er et kompakt mixed-bed-ionbytter-system til fuldstændig demineralisering af vandet med drikkevandskvalitet eller til færdig demineralisering af delvist demineraliseret vand. For eksempel til første påfyldning eller til efterfyldning af varmesystemer. Filtret af rustfrit stål er fyldt med førsteklasses mixed-bed-resin, som kan regenereres igen af en fagmand. Mixed-bed-filtret har et indvendigt fordelersystem, kunststofring med bæregreb, kunststoffod og et ovalt dæksel med bøjlelås til enkel udskiftning af harpiksen, gennemstrømningskonstantholder og udluftningsventil. Tilslutningens nominelle bredde er ¾“, det maksimale driftstryk 10 bar og vandtemperaturen  maks. 80 °C.

  • Mixed bed-ionbytter
  • Demineralisering af vand eller færdig demineralisering af delvist demineraliseret vand
  • Ovalt dæksel med bøjlelås til enkel udskiftning af harpiksen
  • Udskiftningsflaske af rustfrit stål
  • Montering: udelukkende stående

Forberedelser til montering

Overhold de lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data. Opstillingsstedet skal være tilgængeligt for vedligeholdelsesarbejde, beskyttet mod oversvømmelse og frost, og skal yde beskyttelse mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe. Omgivelsestemperaturen samt strålingstemperaturen i umiddelbar nærhed må ikke overstige 40 °C. Der skal være et gulvafløb i opstillingsrummet. Råvandet skal overholde drikkevandsforordningen. Iht. DIN EN 1717 skal der installeres en systemadskiller (f.eks. GENO-DK 2-Mini) før mixed-bed-filtret, hvis GENO-therm armaturet ikke bruges. Ved at installere et drikkevandsfilter (f.eks. BOXER KD) før mixed-bed-filtret desaliQ:BA øges også driftssikkerheden for mixed-bed-ionbytter-systemet.

Leverancens indhold

Mixed bed-filtrene desaliQ er fyldt ved leveringen. Den hydrauliske tilslutning sker via GENO-therm slangesættet, der kan bestilles som ekstraudstyr.

Yderligere oplysninger om betingelserne for montering og tilbehør samt tekniske detaljer fremgår af produktbladet, der er klar til download.